SOUTĚŽ - VŠEM ŽENÁM K SVÁTKU

Ženy jsou zdrojem lásky a laskavosti. 

Je pro nás naprosto přirozené a samozřejmé, že o ostatní obětavě pečujeme. Často však na úkor sebe samých. Nad touto svou přirozeností vůbec nepřemýšlíme a bereme ji jako samozřejmou. Nenapadne nás se za ni alespoň pochválit, natož ocenit. A bohužel, ani ti opečovávaní "ostatní" tuto naši starostlivost nevnímají jinak, než jako samozřejmost.

Pojďte tento stereotyp změnit. Pojďme se vidět srdcem.

Pochvalte se. Každý večer si zapište právě tři věci, ze kterých máte ten den největší radost, jak jste je zvládla. 

Oceňte se! Dopřejte si nějakou příjemnou odměnu samy pro sebe. Prostě a jednoduše za to, jaké jste. Protože si to zasloužíte :-). 

A světe div se, oceňovat vás začnou i ostatní ;-).

Ve dnech od 1. do 8. 3. 2023 si u nás na eshopu vyberte péči pro sebe, kterou máte ráda, a nezapomeňte u toho ani na kamarádku, která Anelu nezná a které byste ráda nejen udělala radost, ale také jí řekla, že si jí opravdu vážíte. Vložte pro ni do košíku vzoreček hydratačního séra Růžové z nebe a jednoho olejového séra Bezstarostná, dle typu její pleti (nevíte-li vezměte jí Sladce bezstarostnou).  

Pokud cena vašeho nákupu dosáhne částky alespoň 1 500 Kč, automaticky vás zařadíme do slosování o uvedené dva vzorečky sér zdarma

Výherce budeme losovat z každého dne soutěže. Šanci na výhru máte proto vysokou :-).

Přesná pravidla soutěže VŠEM ŽENÁM K SVÁTKU (1. - 8. 3. 2023)

Pořadatel soutěže:
Anela Cosmetics s.r.o.
se sídlem: Charbulova 31, 618 00 Brno
IČ: 07413769
DIČ: CZ07413769
(dále jen "pořadatel")

1. Termín a místo konání

1.1 Soutěž bude probíhat od 1. 3. 2023 00:00:00 do 8. 3. 2023 23:59:59 včetně (dále jen "doba konání soutěže") na eshopu www.anela.cz.  

2. Kdo se může soutěže zúčastnit 

2.1. Soutěže se může zúčastnit každý spotřebitel (koncový zákazník), který v době konání soutěže řádně nakoupí na e-shopu www.anela.cz za minimální částku 1 500 Kč a zároveň budou součástí jeho nákupu vzorky (balení 5 ml) minimálně jednoho hydratačního séra Růžové z nebe a jednoho olejového séra Bezstarostná dle svého výběru.

2.2. Ze soutěže jsou vyloučeni velkoobchodní partneři nakupující za velkoobchodní ceny.

2.3. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé (dle odst. 1) § 772 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník). V případě spotřebitelů mladších 15 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce, a to jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.

2.4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud by se stalo, že taková osoba splní některé z podmínek pro získání výhry, nestane se výhercem. Výhra v takovém případě propadne pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit jinému soutěžícímu. 

3. Jak se může spotřebitel soutěže zúčastnit

3.1. Spotřebitel se může zúčastnit soutěže tak, že v době konání soutěže a v místě konání soutěže splní tyto body:

  1. provede objednávku na e-shopu www.anela.cz, jejíž celková hodnota bude minimálně 1 500 Kč a zároveň součástí této objednávky bude minimálně jeden vzorek hydratačního séra Růžové z nebe (5 ml) a jeden vzorek olejového séra Bezstarostná dle vlastního výběru,
  2. objednávku uhradí předem přes on-line platební bránu nebo převodem na účet tak, aby byla platba připsána na bankovní účet pořadatele nejpozději dne 12. 3. 2023 v 23:59:59 (aby všichni soutěžící měli šanci včas objednávku uhradit a soutěže se zúčastnit), 
  3. v objednávce řádně a pravdivě vyplní dodací a kontaktní údaje.

3.2. Spotřebitel se může v době konání soutěže účastnit opakovaně, tj. může provést neomezený počet pravidla splňujících objednávek, aby zvýšil svou šanci na výhru. Všechny objednávky splňující pravidla budou zařazeny do slosování. V době konání soutěže však každý spotřebitel může vyhrát pouze jednou

4. Určení výherců

4.1. Zástupce pořadatele vylosuje celkem 8 výherců, z každého dne trvání soutěže jednoho. Do slosování z každého dne budou zařazeny pouze všechny tato pravidla splňující a včas zaplacené objednávky viz bod 3.1. b) těchto pravidel.

4.2. Zástupce pořadatele provede losování v průběhu dne 13. 3. 2023. O průběhu losování zástupce pořadatele provede video záznam. 

5. Výhry v soutěži

5.1. V soutěži je celkem 8 výher v podobě jednoho vzorku hydratačního séra Růžové z nebe a jednoho vzorku olejového séra Bezstarostná dle vlastního výběru výherce. 

5.2. Pořadatel za každý den soutěže vylosuje jednu pravidla splňující objednávku provedenou na eshopu www.anela.cz. Celkem tedy vylosuje 8 objednávek. Jejich objednatelé se tak stanou výherci v soutěži a od pořadatele každý obdrží finanční částku odpovídající součtu maloobchodních prodejních cen vzorků uvedených sér v bodě 5.1. 

6. Oznámení, ověření nároku a čerpání výher

6.1. Pořadatel v den losování, tj. 13. 3. 2023 na svých webových stránkách www.anela.cz a sociálních sítích uveřejní křestní jména a čísla objednávek vylosovaných výherců.

6.2. Pořadatel každému jednotlivému výherci oznámí výhru prostřednictvím emailu, který mu pošle na adresu uvedenou ve výherní (vylosované) objednávce. Soutěžící je proto povinen uvést svůj e-mailový kontakt správně. Pořadatel nebude dohledávat jinou (správnou) e-mailovou adresu či jiný kontakt na výherce.

6.3. Výherce bude s dalšími pokyny o vyplacení výhry pořadatelem kontaktován nejpozději do 2 pracovních dnů od vylosování.

6.4. Výhry budou pořadatelem předány bez prodlení, nejpozději však do 7 pracovních dnů po losování, a to zasláním výhry, tj. peněžní částky na bankovní účet výherce, ze kterého výherní objednávku pořadateli zaplatil (pokud se výherce s pořadatelem nedomluví jinak).

7. Všeobecné podmínky

7.1. Do soutěže nebudou zařazeny objednávky z období mimo dobu konání soutěže.

7.2. Do soutěže nebudou zařazeny objednávky nesplňující podmínky soutěže.

7.3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení všech objednávek. 

7.4. Každý účastník soutěže svou registrací v ní souhlasí s těmito pravidly soutěže.


V Brně, dne 24. 2. 2023

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz