Slavíme 5 let - narozeninová soutěž o nákup zdarma

Pravidla soutěže o nákup zdarma - soutěž UKONČENA

Kdo vyhrál?

Objednávka Přijetí platby Losování Kdo vyhrál?
1. 6. 2024 do 2. 6. 2024 3. 6. 2024 124006365, Jana T. (3 600,-)
2. 6. 2024 do 3. 6. 2024 4. 6. 2024 124006390, Jana V. (1 199,-)
3. 6. 2024 do 4. 6. 2024 5. 6. 2024 124006429, Kristina D. (1 599,-)
4. 6. 2024 do 5. 6. 2024 6. 6. 2024 124006488, Petra B. (709,-)
5. 6. 2024 do 6. 6. 2024 7. 6. 2024 124006539, Lucie J. (1 678,-)
6. 6. 2024 do 7. 6. 2024 8. 6. 2024 124006567, Jana N. (3 110,-)
7. 6. 2024 do 8. 6. 2024 9. 6. 2024 124006591, Lenka K. (1 249,-)
8. 6. 2024 do 9. 6. 2024 10. 6. 2024 124006643, Dana Z. (909,-)
9. 6. 2024  do 10. 6. 2024 11. 6. 2024 124006729, Romana M. (4 820,-)


Všem výherkyním blahopřejeme!

Zde se dozvíte vše potřebné k soutěži o nákup zdarma v průběhu narozeninového týdne Anely, který bude probíhat od 1. 6. 2024 do 9. 6. 2024.

Pořadatel soutěže:
Anela Cosmetics s.r.o.

se sídlem: Dobřany 39, 518 01 Dobřany
IČ: 07413769
DIČ: CZ07413769

(dále jen "pořadatel")

1. Termín a místo konání

1.1 Soutěž bude probíhat v termínu 1. 6. 2024 00:00:00 - 9. 6. 2024 23:59:59 včetně (dále jen "doba konání soutěže") na e-shopu umístěném na adrese www.anela.cz a provozovaném pořadatelem. 

2. Kdo se může zúčastnit soutěže

2.1. Soutěže se může zúčastnit každý spotřebitel (koncový zákazník), který v době konání soutěže nakoupí na e-shopu www.anela.cz.

2.2. Ze soutěže jsou vyloučeni velkoobchodní partneři nakupující za velkoobchodní ceny.

2.3. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé (dle odst. 1) § 772 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník). V případě spotřebitelů mladších 15 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce, a to jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry. 

2.4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud by se stalo, že taková osoba splní některé z podmínek pro získání výhry, nestane se výhercem. Výhra v takovém případě propadne pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit jinému soutěžícímu. 

3. Jak se může spotřebitel soutěže zúčastnit

3.1. Spotřebitel se může zúčastnit soutěže tak, že v době konání soutěže a v místě konání soutěže splní tyto body:

  1. objedná si zboží v libovolné hodnotě na e-shopu www.anela.cz v době od 1. do 9. 6. 2024,
  2. objednávku uhradí předem přes on-line platební bránu nebo okamžitým převodem na účet tak, aby byla platba na bankovní účet pořadatele připsána nejpozději do druhého dne od závazného odeslání objednávky, tj. např. pokud zákazník na eshopu odešle objednávku 1. 6., platba musí být na účtu pořadatele připsána nejpozději 2. 6. 2024 v 23:59:59, a tak obdobně každý následující den po celou dobu konání soutěže. Platba z posledního dne, tj. z 9. 6. 2024 musí být na účet pořadatele připsána nejpozději 10. 6. 2024 v 23:59:59,
  3. v objednávce řádně a pravdivě vyplní dodací a kontaktní údaje.


3.2. Spotřebitel se může po celou dobu konání soutěže účastnit opakovaně, a to vždy s novou objednávkou. Zvýší tím tak svou šanci na výhru. Soutěžící ale může v soutěži vyhrát pouze jednou. 

4. Určení výherců

4.1. Za každý jednotlivý den trvání soutěže zástupce pořadatele vylosuje jednoho výherce ze všech v tento den přijatých a tato pravidla splňujících objednávek. Do slosování budou zařazeny pouze všechny včas zaplacené objednávky viz bod 3.1. b) těchto pravidel.

4.2. Pořadatel bude losovat výherce průběžně, a to zvlášť z každého dne konání soutěže, vždy 4. den od daného dne soutěže, ze kterého bude losování provádět (viz tabulka). O průběhu losování zástupce pořadatele provede video záznam. 

Objednávka Přijetí platby Losování Kdo vyhrál?
1. 6. 2024 do 2. 6. 2024 3. 6. 2024 124006365, Jana T. (3 600,-)
2. 6. 2024 do 3. 6. 2024 4. 6. 2024 124006390, Jana V. (1 199,-)
3. 6. 2024 do 4. 6. 2024 5. 6. 2024 124006429, Kristina D. (1 599,-)
4. 6. 2024 do 5. 6. 2024 6. 6. 2024 124006488, Petra B. (709,-)
5. 6. 2024 do 6. 6. 2024 7. 6. 2024 124006539, Lucie J. (1 678,-)
6. 6. 2024 do 7. 6. 2024 8. 6. 2024 124006567, Jana N. (3 110,-)
7. 6. 2024 do 8. 6. 2024 9. 6. 2024 124006591, Lenka K. (1 249,-)
8. 6. 2024 do 9. 6. 2024 10. 6. 2024 124006643, Dana Z. (909,-)
9. 6. 2024  do 10. 6. 2024 11. 6. 2024 124006729, Romana M. (4 820,-)

5. Výhry v soutěži

5.1. V soutěži je celkem 9 výher - z každého dne konání soutěže jedna tato pravidla splňující a zástupci pořadatele vylosovaná, tedy výherní objednávka. Hodnota každé jednotlivé výhry bude určena hodnotou konkrétní vylosované výherní objednávky. Každou výherní objednávku pořadatel v plné výši (včetně nákladů na dopravu) proplatí soutěžícímu zpět, ten tak získá svůj nákup na e-shopu www.anela.cz zcela zdarma

6. Oznámení, ověření nároku a čerpání výher

6.1. Pořadatel v každý den losování, na svých webových stránkách www.anela.cz uveřejní křestní jméno a číslo objednávky vylosovaného výherce. Účastníci soutěže svou účastí v soutěži s tímto zveřejněním i se zveřejněním případné reakce na výhru souhlasí.

6.2. Pořadatel každému jednotlivému výherci oznámí výhru prostřednictvím emailu, který mu pošle na adresu uvedenou ve výherní (vylosované) objednávce. Soutěžící je proto povinen uvést svůj e-mailový kontakt správně. Pořadatel nebude dohledávat jinou (správnou) e-mailovou adresu či jiný kontakt na výherce.

6.3. Výherce bude s dalšími pokyny o vyplacení výhry pořadatelem kontaktován nejpozději do 2 pracovních dnů od vylosování.

6.4. Výhry budou pořadatelem vyplaceny bez prodlení, nejpozději však do 5 pracovních dnů po losování, a to bankovním převodem na příslušný bankovní účet, z něhož byla každá jednotlivá výherní objednávka uhrazena, případně refundací platby přes platební bránu ComGate, pokud byla tato použita k úhradě výherní objednávky. 

7. Všeobecné podmínky

7.1. Do soutěže nebudou zařazeny objednávky z období mimo dobu konání soutěže.

7.2. Do soutěže nebudou zařazeny objednávky nesplňující podmínky soutěže. 

7.3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení všech objednávek. 

7.4. Každý účastník soutěže svou registrací v ní souhlasí s těmito pravidly soutěže.


V Dobřanech, dne 30. 5. 2024

>> Zpátky k narozeninové nadílce <<

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz