Zákaznická podpora:725 191 660objednavky@anela.cz

Velikonoční soutěž

Anela_banner_Velikonoce_web_PC

HURÁÁÁ! Velikonoční soutěž o masky Anela právě startuje!

Chcete si vykoledovat pořádnou nálož živin pro svou pleť? Utíkejte na Velký pátek po osmé hodině ranní na náš Instagram či Facebook a zúčastněte se naší velikonoční soutěže v postu, označeném jako "Velikonoční soutěž"! Splňte podmínky a čtyři jedinečné masky z toho nejlepšího, co příroda dala, mohou být na Vaše!
 
Je libo hydrataci? Výživu? Zklidnění? Nebo snad pohlazení pro rozpraskané rty? Nemusíte se rozhodovat, která je pro vás ta nejvhodnější.
Čtyři z vás (dvě na FB a dvě na IG) obdarujeme setem našich TOP masek - Seznámení s královskou péčí.

Buďte tou, které vyhraje „NĚCO NOVÉHO“ do kosmetické taštičky a beránek vás nepokaká 😊.
Splňte podmínky a těšte se na vyhlášení!
 
Přejeme vám všem hodně štěstí! 🐰
 
Vaše Andy a Ela  
 
AKTUALIZACE k 2. 4. 2024:
Gratulujeme výherkyním na Instagramu - @bobiveta a @t.e.r.k.a.s
Gratulujeme výherkyním na Facebooku - Zdena S. a Káťa Ř.
 
Děkujeme všem za účast v soutěži!
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PRAVIDLA SOUTEŽE "VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ"

Pořadatel soutěže:
Anela Cosmetics s.r.o.
se sídlem: Dobřany 39, 518 01 Dobřany
IČ: 07413769
DIČ: CZ07413769
(dále jen "pořadatel")

1. Termín a místo konání

1.1 Soutěž bude probíhat v období od pátku 29. 3. 2024 od zveřejnění postu "Velikonoční soutěž" do pondělí 1. 4. 2024, 23:59:59 (dále jen "doba konání soutěže") na sociálních sítích Facebook a Instagram @kosmetikaanela.  

2. Kdo se může zúčastnit soutěže

2.1. Soutěže se může zúčastnit každý fanoušek, sledující, nebo jen náhodný čtenář, který na jedné z uvedených sociálních sítích FB / IG okomentuje soutěžní post "Velikonoční soutěž" svým komentářem, který bude obsahovat slovní překlady tří obrázkových hádanek s jarní tématikou.

2.2. Ze soutěže jsou vyloučeni velkoobchodní partneři nakupující za velkoobchodní ceny.

2.3. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé (dle odst. 1) § 772 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník). V případě spotřebitelů mladších 15 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce, a to jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry. 

2.4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud by se stalo, že taková osoba splní některé z podmínek pro získání výhry, nestane se výhercem. Výhra v takovém případě propadne pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit jinému soutěžícímu. 

3. Jak se může spotřebitel soutěže zúčastnit

3.1. Spotřebitel se může zúčastnit soutěže tak, že v době a místě konání soutěže splní tyto body:

  1. přidá k soutěžnímu postu "Velikonoční soutěž" na výše zmíněných sociálních sítích svůj komentář, který bude obsahovat právě tři slovní překlady obrázkových hádanek, přičemž alespoň jeden slovní překlad bude významově správný,
  2. nebo přidá k soutěžnímu postu "Velikonoční soutěž" na výše zmíněných sociálních sítích svůj nejoriginálnější/nejvtipnější slovní překlad tří zadaných hádanek. Přičemž o originalitě a vtipu rozhodne pořadatel soutěže na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí.

3.2. Spotřebitel se může po celou dobu konání soutěže účastnit právě jedním svým komentářem na každé sociální síti FB a IG. Vyhrát však může pouze jednou. 

4. Určení výherců

4.1. Zástupce pořadatele provede losování výherců následovně:

  • losování právě dvou výherců proběhne v úterý 2. 4. 2024 v době mezi 10:00 až 15:00, a to ze všech komentářů FB a IG, uskutečněných v období mezi 29. 3. 2024 od zveřejnění postu "Velikonoční soutěž" a 1. 4. 2024 23:59:59, které budou v době losování splňovat tato pravidla (viz zejména bod 3. 1. 1.) 
  • další dva výherce vybere zástupce pořadatele na základě svého nejlepšího vědomí, svědomí a decibelů vypuknutého smíchu v úterý 2. 4. 2024 v době mezi 10:00 až 15:00, a to ze všech komentářů na FB a IG uskutečněných v období mezi 29. 3. 2024 od zveřejnění postu "Velikonoční soutěž" a 1. 4. 2024 23:59:59, které budou v době losování splňovat tato pravidla (viz zejména bod 3. 1. 2.).  Pakliže se nikdo se svým nejoriginálnějším a nejvtipnějším komentářem nezúčastní, vybereme tyto výherce náhodným losem na základě podmínek z bodu 3. 1. 1.).

Z uvedeného tedy vyplývá, že výsledkem losování budou 4 výherci. 

4.2. O průběhu každého jednotlivého losování zástupce pořadatele provede video záznam. 

5. Výhry v soutěži

5.1. V soutěži jsou celkem 4 stejně hodnotné výhry - set masek Seznámení s Královskou péčí.

5.2. Každý vylosovaný výherce obdrží právě jednu výhru.

6. Oznámení, ověření nároku a čerpání výher 

6.1. Pořadatel v den losování, tj. 2. 4. 2024 po 15:00 na svých webových stránkách www.anela.cz a zároveň pod oběma soutěžními posty na FB a IG s názvem "Velikonoční soutěž" uveřejní/označí výherce.

6.2. Pořadatel každému jednotlivému výherci oznámí výhru i prostřednictvím soukromé zprávy přes sociální sítě IG nebo FB. Výhra bude odeslána provozovatelem soutěže na předem dohodnutou adresu.  

6.3. Výherce bude s dalšími pokyny o vypořádání výhry pořadatelem kontaktován nejpozději do 2 pracovních dnů od vylosování.

6.4. Výhry budou pořadatelem předány bez prodlení, nejpozději však do 7 pracovních dnů po losování, a to zasláním výhry způsobem výhercem zvoleným a na adresu výherce. 

7. Všeobecné podmínky

7.1. Do soutěže nebudou zařazeny komentáře z období mimo dobu konání soutěže.

7.2. Do soutěže nebudou zařazeny komentáře nesplňující podmínky soutěže. 

7.3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení všech komentářů. 

7.4. Každý účastník soutěže svým komentářem v soutěžním postu "Velikonoční soutěž" souhlasí s těmito pravidly soutěže.

7.5. Soutěž se žádným způsobem netýká Facebooku ani Instagramu , Facebook ani Instagram ji neorganizuje, nesponzoruje a ani za ni nijak neodpovídá.


V Dobřanech, dne 28. 3. 2024 

 

K soutěži na Facebooku TUDY, k soutěži na Instagramu TUDY.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz