Pravidla soutěže o opalovací krém Pozdravím slunce 50 ml

Zde se dozvíte vše potřebné k soutěži o opalovací krém Pozdravím slunce SPF 15 ve velikosti 50 ml, která se uskuteční na Den Slunce 3. 5. 2022 a znovu na Den matek* 8. 5. 2022.

Pořadatel soutěže:
Anela Cosmetics s.r.o.

se sídlem: Charbulova 31, 618 00 Brno
IČ: 07413769
DIČ: CZ07413769

(dále jen "pořadatel")

1. Termín a místo konání

1.1 Soutěž bude probíhat na Den Slunce 3. 5. 2022 od 00:00:00 do 23:59:59 včetně a na Den matek* 8. 5. 2022 od 00:00:00 do 23:59:59 včetně (dále jen "doba konání soutěže") na eshopu www.anela.cz.  

2. Kdo se může zúčastnit soutěže

2.1. Soutěže se může zúčastnit každý spotřebitel (koncový zákazník), který v době konání soutěže nakoupí na e-shopu www.anela.cz.

2.2. Ze soutěže jsou vyloučeni velkoobchodní partneři nakupující za velkoobchodní ceny.

2.3. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé (dle odst. 1) § 772 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník). V případě spotřebitelů mladších 15 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce, a to jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry. 

2.4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud by se stalo, že taková osoba splní některé z podmínek pro získání výhry, nestane se výhercem. Výhra v takovém případě propadne pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit jinému soutěžícímu. 

3. Jak se může spotřebitel soutěže zúčastnit

3.1. Spotřebitel se může zúčastnit soutěže tak, že v době konání soutěže a v místě konání soutěže splní tyto body:

  1. objedná si zboží na e-shopu www.anela.cz,
  2. objednávku uhradí předem přes on-line platební bránu nebo převodem na účet tak, aby byla platba připsána na bankovní účet pořadatele nejpozději dne 6. 5. 2022 / 11. 5. 2022* v 23:59:59 (aby všichni soutěžící měli šanci včas objednávku uhradit a soutěže se zúčastnit), 
  3. v objednávce řádně a pravdivě vyplní dodací a kontaktní údaje.

3.2. Spotřebitel se může po celou dobu konání soutěže účastnit pouze jednou, s jednou objednávkou. V soutěži může vyhrát také pouze jednou. 

4. Určení výherců

4.1. Zástupce pořadatele vylosuje tři výherce ze všech ve stanovený soutěžní den přijatých a tato pravidla splňujících objednávek. Do slosování budou zařazeny pouze všechny včas zaplacené objednávky viz bod 3.1. b) těchto pravidel.

4.2. Pořadatel provede losování v průběhu dne 9. 5. 2022 / 12. 5. 2022. O průběhu losování zástupce pořadatele provede video záznam. 

5. Výhry v soutěži

5.1. V soutěži jsou celkem 3+3 výhry v podobě plného balení 50 ml opalovacího krému Pozdravím slunce SPF15. 

5.2. Pořadatel za daný den soutěže vylosuje tři pravidla splňující objednávky provedené na eshopu www.anela.cz. Její objednatelé se tak stanou výherci v soutěži a od pořadatele každý obdrží jedno plné balení 50 ml opalovacího krému Pozdravím slunce SPF15 zcela zdarma. 

6. Oznámení, ověření nároku a čerpání výher

6.1. Pořadatel v den losování, tj. 9. 5. 2022 a 12. 5. 2022 na svých webových stránkách www.anela.cz uveřejní křestní jména a čísla objednávek vylosovaných výherců.

6.2. Pořadatel každému jednotlivému výherci oznámí výhru prostřednictvím emailu, který mu pošle na adresu uvedenou ve výherní (vylosované) objednávce. Soutěžící je proto povinen uvést svůj e-mailový kontakt správně. Pořadatel nebude dohledávat jinou (správnou) e-mailovou adresu či jiný kontakt na výherce.

6.3. Výherce bude s dalšími pokyny o vyplacení výhry pořadatelem kontaktován nejpozději do 2 pracovních dnů od vylosování.

6.4. Výhry budou pořadatelem předány bez prodlení, nejpozději však do 7 pracovních dnů po losování, a to zasláním výhry způsobem výhercem zvoleným a na adresu výhercem uvedenou ve výherní objednávce. 

7. Všeobecné podmínky

7.1. Do soutěže nebudou zařazeny objednávky z období mimo dobu konání soutěže.

7.2. Do soutěže nebudou zařazeny objednávky nesplňující podmínky soutěže. 

7.3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení všech objednávek. 

7.4. Každý účastník soutěže svou registrací v ní souhlasí s těmito pravidly soutěže.


V Brně, dne 3. 5. 2022


vylosovali jsme výherce v soutěži o oplaovací krém pozdrav slunci spf 15, 50 ml

 

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz