Zákaznická podpora:725 191 660objednavky@anela.cz

Zásady ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

1. Podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je naše společnost Anela Cosmetics s.r.o., IČ 07413769, se sídlem Dobřany 39, 518 01 Dobřany, správcem vašich osobních údajů a jako takový je zpracováváme (dále jen: „správce“).

2. Naše kontaktní údaje jsou:
adresa sídla firmy a korespondenční adresa: Anela Cosmetics s.r.o., Dobřany 39, 518 01 Dobřany
email: info@anela.cz
telefon: 775 700 090

3. Osobními údaji rozumíme veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Nejmenovali jsme žádného pověřence pro ochranu vašich osobních údajů. Vše si zajišťujeme sami.

5. Soukromí a důvěra vás, našich zákazníků, je pro nás natolik zásadní, že se bez jakýchkoliv okolků zavazujeme je chránit. V těchto zásadách vysvětlujeme, jak s vašimi osobními údaji nakládáme.

6. Když nám při své první návštěve našeho eshopu (www.anela.cz) odsouhlasíte používání souborů cookies, umožníte nám tím použít tyto soubory kdykoliv stránky našeho eshopu v budoucnu navštívíte.

II.
Proč vaše osobní údaje zpracováváme

Dle platné legislativy jsme povinni vaše osobní údaje zpracovávat, pokud

 1. chceme plnit uzavřenou smlouvu mezi vámi a námi, tedy správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 2. máme zájem vám poskytnout přímý marketing (zejména zasílat obchodních sdělení a newslettery) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
 3. jste nám poskytli váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a zároveň jste ale u nás nenakoupili. 

III.
Naše hlavní zásady

1. Vaše osobní údaje zpracováváme vždy na základě nejméně jednoho právního důvodu, maximálně korektně a vůči vám transparentně.

2. Vaše osobní údaje zpracováváme vždy a pouze jen pro dané a legitimní účely, a to pouze v takovém rozsahu, v jakém jsou pro daný účel relevantní a nezbytné.

3. Vaše osobní údaje uchováváme pouze po takovou nezbytně dlouhou dobu a v takové formě, které jsou pro daný účel nutné.

4. Bezpečnost vašich osobních údajjů u nás jsme zajistili jak technicky, tak organizačně.

IV.
Odkud a jaké osobní údaje o vás zpracováváme

1. Shromažďujeme, ukládáme a používáme následující typy vašich osobních údajů:

 • informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;
 • informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;
 • informace jako je e-mailová adresa, kterou zadáváte při registraci na našich webových stránkách;
 • informace, které zadáte, když si na našich webových stránkách vytváříte profil – např. vaše jméno, profilové obrázky, pohlaví, datum narození, stav, zájmy a koníčky, vzdělání a zaměstnání;
 • informace jako je vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k našim e-mailovým službám a/nebo newsletterům;
 • informace, které zadáváte při používání služeb na našich webových stránkách;
 • informace vygenerované při používání našich webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte;
 • informace související s vaším nákupem, použitými službami nebo transakcemi, které přes naše webové stránky provedete a které obsahují vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a podrobnosti o vaší kreditní kartě;
 • informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat;
  jakékoliv další osobní údaje, které nám pošlete. 

2. V případě, že si změníte své osobní údaje, žádáme vás, abyste nám dali vědět, v jakém rozsahu máme vaše osobní údaje opravit a aktualizovat.

V.
K čemu vaše osobní údaje používáme

Osobní údaje, které nám poskytnete zejména prostřednictvím našeho eshopu zpracujeme pro účely uvedené v těchto zásadách, zejména pak pro účely mezi námi uzavřené smlouvy:

 • vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a námi; 
 • zasílání obchodních sdělení a konání dalších marketingových aktivit;
 • správu našeho eshopu a podnikání;
 • přizpůsobení našich webových stránek právě vám;
 • umožnění využívání služeb dostupných na našem eshopu;
 • zasílání zboží zakoupeného prostřednictvím našeho eshopu;
 • poskytování služeb zakoupených prostřednictvím našeho eshopu;
 • zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb;
 • zasílání nekomerčních obchodních sdělení;
 • zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení;
 • zasílání našeho e-mailového newsletteru, pokud jste o něj požádali (můžete nás kdykoli informovat, pokud jej již nevyžadujete);
  zasílání marketingových sdělení týkajících se našeho podnikání nebo podnikání pečlivě vybraných třetích stran, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, a to poštou nebo, pokud jste s tím výslovně souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete nás kdykoli informovat, pokud marketingové sdělení již nevyžadujete);
 • poskytování statistických informací o našich uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však z těchto informací nebudou moci identifikovat žádného jednotlivého uživatele);
 • vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s naším eshopem;
 • udržování bezpečnosti našeho eshopu a předcházení podvodům; a
 • další použití.

Z naší strany, tj. ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.

VI.
Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme

1. Vaše osobní údaje, které zpracováváme, neuchováváme déle, než je nezbytné pro účel nebo účely, pro které byly shromážděny a uchovány.

2. Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a námi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu). 

3. Pokud jste nám dali ke zpracovávání a uchovávání vašich osobních údajů za účelem marketingu svůj souhlas, pak si je uchováváme po celou dobu, dokud svůj souhlas neodvoláte. 

4. Bez ohledu na ostatní ustanovení této části si uchováme dokumenty (včetně těch elektronických) obsahující osobní údaje

 • v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;
 • pokud se domníváme, že dokumenty mohou být relevantní pro jakékoli probíhající nebo budoucí soudní řízení; a
 • za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika).

5. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů a s výjimkou situací uvedených v bodě 4. všechny vaše osobní údaje beze zbytku mažeme.  

VII.
Komu vaše osobní údaje poskytujeme

1. Vaše osobní údaje poskytujeme našim zaměstnancům, subdodavatelům, a to za účelem plnění povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy mezi námi a vámi, orgánům, pojišťovnám, profesionálním poradcům, agentům, dodavatelům tak, jak to zákon dovoluje a je to nezbytné v souladu s těmito zásadami. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:

 • v rozsahu, v jakém jsme povinni ze zákona;
 • v souvislosti s jakýmkoliv probíhajícím nebo budoucím soudním řízením;
 • za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich práv a oprávněných zájmů (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika);
 • kupujícímu (nebo budoucímu kupujícímu) jakéhokoli podnikání nebo aktiv, které prodáváme (nebo o prodeji uvažujeme); 
 • na žádost soudu nebo jiného příslušného orgánu o poskytnutí těchto osobních údajů;
 • osobám podílejícím se na dodání zboží na základě smlouvy (dopravci);
 • osobám podílejícím se na realizaci plateb na základě smlouvy (ThePay, Comgate);
 • osobám zajišťujícím služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu;
 • osobám zajišťujícím marketingové služby (externí spolupracovníci e-shopu, Facebook, Instagram, Adwords, Sklik, Google);
 • osobám zajišťujícím zpracování účetnictví (účetní);
 • poskytovatelům mailingových a/nebo cloudových služeb, a to i působících mimo země EU.

Žádné další třetí straně zde neuvedené nebudeme vaše osobní údaje poskytovat.

2. Osobní údaje, které zpracováváme, můžeme uchovávat, shromažďovat a přenášet mezi kteroukoli ze zemí, v níž působíme, abychom je mohli používat v souladu s těmito zásadami.

VIII.
Bezpečnost vašich osobních údajů

1. Přijali jsme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.

2. Všechny Vámi poskytnuté osobní údaje ukládáme na naše zabezpečená datová úložiště a úložiště osobních údajů v listinné podobě, u kterých garantujeme:

 • použití silných hesel; 
 • použití antivirového programu a protokolu SSL;
 • použití uzamykatelných skříní.

3. Garantujeme, že k úložištím mají přístup pouze námi oprávněné osoby.

4. Všechny elektronické finanční transakce zadávané přes naše webové stránky jsou šifrovány.

5. Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemůžeme zaručit, nicméně za účelem zajištění maximální bezpečnosti dat přijímáme veškerá nezbytná opatření.

6. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesla, které používáte pro přístup na náš eshop. Vaše heslo po vás nikdy nežádáme s výjimkou případu, kdy se pomocí něj přihlašujete do svého profilu na našem eshopu.  

IX.
Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte plné právo, abychom

 • vám poskytli jakékoli osobní údaje, které o vás spravujeme;
 • provedli opravu vašich nepřesných osobních údajů;
 • vymazali vaše osobní údaje, pokud neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů;
 • omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud je popírána přesnost osobních údajů;
 • umožnili vyžádání si vašich osobních údajů, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předání vašich osobních údajů jinému subjektu;
 • umožnili vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů;
 • umožnili odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (tam, kde je to možné) písemně nebo elektronicky na naši adresu nebo email uvedené v odst. 2, čl. I těchto zásad. 

2. Máte plné právo nám kdykoliv sdělit, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely. A my jsme povinni toto vaše přání respektovat.

3. Máte právo vznést dotaz nebo podat stížnost u dozorového orgánu Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

4. V rozsahu povoleném zákonem můžeme poskytnutí osobních údajů, které požadujete, odmítnout.

X.
Webové stránky třetích stran

Na webových stránkách našeho eshopu uvádíme hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemáme kontrolu a neneseme za ně odpovědnost.

XI.
Soubory cookies

1. Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našeho eshopu stahují do vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

2. Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené vaší osobě a vašim zájmům.

3. Na našem eshopu používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s vaším předchozím souhlasem.

4. Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat soubory cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

5. Používané soubory cookies:

Screenshot 2023-01-26 at 15.28.05

6. Další informace o souborech cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

7. Souhlas s užíváním souborů cookies vyjádříte prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště (ve spodní části obrazovky). Soubory cookies můžete i následně odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých, a to v nastavení svého internetového prohlížeče. Odkaz najdete ve spodní části patičky stránky. 

8. Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

XII.
Změny těchto zásad

Tyto zásady můžeme občas aktualizovat zveřejněním nové verze na našem eshopu. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách. Na změny v těchto zásadách vás můžeme upozornit e-mailem nebo prostřednictvím soukromých zpráv na našich webových stránkách.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Jsme oprávněni tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek na vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytl/a.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2023

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz