Zákaznická podpora:725 191 660objednavky@anela.cz

Soutěž o vstupenky

SOUTEŽ UKONČENA! Výherkyním blahopřejeme a těšíme se na festivalu!
 
 
zdroj objednávka č./přezdívka jméno co vyhrává
e-shop 124005534 Eliška Čtyřdenní vstupenka
e-shop 124005601 Jiřina Čtyřdenní vstupenka - VÝHRU NEMŮŽE PŘEVZÍT
e-shop 124005600 Lucie Čtyřdenní vstupenka (náhradní výherce)
e-shop 124005572 Kateřina Vstup na jednu přednášku
e-shop 124005492 Lenka Vstup na jednu přednášku
IG @amormama_cz @amormama_cz celodenní vstupenka
IG @materstvi_na_pohodu @materstvi_na_pohodu Vstup na jednu přednášku
IG @deniska.prokopova @deniska.prokopova Vstup na jednu přednášku
FB @Kateřina Diblíková @Kateřina Diblíková celodenní vstupenka

 

 
 
 
PRAVIDLA SOUTEŽE "RESPEKT K PORODU"

Pořadatel soutěže:
Anela Cosmetics s.r.o.
se sídlem: Dobřany 39, 518 01 Dobřany
IČ: 07413769
DIČ: CZ07413769
(dále jen "pořadatel")

1. Termín a místo konání

1.1. Soutěž na e-shopu www.anela.cz bude probíhat v období od úterý 30. 4. 2024  do neděle 12. 5. 2024, 23:59:59 (dále jen "doba konání soutěže na e-shopu").

1.2. Soutěž na sociálních Facebook a Instagram @kosmetikaanela bude probíhat v období od úterý 30. 4. 2024 od zveřejnění soutěžního postu do neděle 12. 5. 2024, 23:59:59 (dále jen "doba konání soutěže na sociálních sítích").

2. Kdo se může zúčastnit soutěže

2.1. Soutěže na e-shopu se může zúčastnit každý spotřebitel (koncový zákazník), který v době konání soutěže nakoupí na e-shopu www.anela.cz a do poznámky uvede slovo "RESPEKT".

 2.2. Soutěže na sociálních sítích Facebook a Instagram se může zúčastnit každý fanoušek, sledující, nebo jen náhodný čtenář, který na jedné z uvedených sociálních sítích FB / IG okomentuje soutěžní post svým komentářem - odpovědí na otázku "Co vás napadne, když se řekne Respekt k porodu?".

2.3. Ze soutěže jsou vyloučeni velkoobchodní partneři nakupující za velkoobchodní ceny.

2.4. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé (dle odst. 1) § 772 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník). V případě spotřebitelů mladších 15 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce, a to jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry. 

2.5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud by se stalo, že taková osoba splní některé z podmínek pro získání výhry, nestane se výhercem. Výhra v takovém případě propadne pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit jinému soutěžícímu. 

3. Jak se může spotřebitel soutěže zúčastnit

3.1. Spotřebitel se může zúčastnit soutěže tak, že v době a místě konání soutěže splní jeden z následujících bodů:

  1. Nakoupí na e-shopu www.anela.cz a do poznámky uvede slovo "RESPEKT". Objednávka musí být do konce soutěže uhrazená.

  2. Přidá k soutěžnímu postu Respektu k porodu na výše zmíněných sociálních sítích svůj komentář, který bude obsahovat odpověď na otázku "Co vás napadne, když se řekne Respekt k porodu?". 

  3.2. Spotřebitel se může po celou dobu konání soutěže účastnit právě jedním svým komentářem na každé sociální síti FB a IG. Vyhrát však může pouze na jedné z nich. 

  4. Určení výherců

  4.1. Zástupce pořadatele provede losování výherců následovně:

  • losování právě dvou výherců celotýdenních vstupenek na přednášky Respektu k porodu proběhne v pondělí 13. 5. 2024 v době mezi 10:00 až 14:00, a to ze všech objednávek, uskutečněných v době konání soutěže na e-shopu www.anela.cz, které budou v době losování splňovat tato pravidla (viz zejména bod 3. 1. 1.) 
  • losování právě dvou výherců (1/FB a 1/IG) celodenních vstupenek a právě čtyř výherců (2/FB a 2/IG) vstupenek na jednorázový vstup na přednášku dle vlastního výběru proběhne v pondělí 13. 5. 2024 v době mezi 10:00 až 14:00a to ze všech komentářů na Facebooku a Instagramu, přidaných v době konání soutěže k soutěžnímu postu na sociálních sítích, které budou v době losování splňovat tato pravidla (viz zejména bod 3. 1. 2.) 

  Z uvedeného tedy vyplývá, že výsledkem losování bude celkem 8 výherců. 

  4.2. O průběhu každého jednotlivého losování zástupce pořadatele provede video záznam. 

  5. Výhry v soutěži

  5.1. V soutěži na e-shopu www.anela.cz hrajeme o dvě celotýdenní vstupenky na přednášky v rámci festivalu Respekt k porodu, který se bude konat 13. - 19. 5. 2024

  5.2. V soutěži na sociálních sítích Facebook a Instagram hrajeme celkem o dvě celodenní vstupenky na přednášky a čtyři vstupenky s jednorázovým vstupem na přednášku dle vlastního výběru v rámci festivalu Respekt k porodu, který se bude konat 13. - 19. 5. 2024.

  5.3. Každý vylosovaný výherce obdrží právě jednu výhru.

  6. Oznámení, ověření nároku a čerpání výher 

  6.1. Pořadatel v den losování, tj. 13. 5. 2024 po 14:00 na svých webových stránkách www.anela.cz a zároveň pod oběma soutěžními posty na FB a IG uveřejní/označí výherce.

  6.2. Pořadatel každému jednotlivému výherci oznámí výhru i prostřednictvím soukromé zprávy přes sociální sítě IG nebo FB, případně e-mailem, uvedeným v objednávce. Výhra ve formě unikátního elektronického kódu bude odeslána provozovatelem soutěže na předem dohodnutou e-mailovou adresu nebo do soukromé zprávy výherce.  

  6.3. Výherce bude s dalšími pokyny o vypořádání výhry pořadatelem kontaktován nejpozději do 24 hodin od vylosování.

  6.4. Výhry budou pořadatelem předány bez prodlení, nejpozději však do 2 pracovních dnů po losování, a to zasláním výhry na předem dohodnutou e-mailovou adresu nebo do soukromé zprávy výherce přes sociální síť FB nebo IG.  

  7. Všeobecné podmínky

  7.1. Do soutěže na e-shopu www.anela.cz nebudou zařazeny objednávky z období mimo dobu konání soutěže na e-shopu.

  7.2. Do soutěže na sociálních sítích Facebook a Instagram nebudou zařazeny komentáře nesplňující podmínky soutěže, ani komentáře z období mimo dobu konání soutěže na sociálních sítích. 

  7.3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení všech komentářů. 

  7.4. Každý účastník soutěže svou objednávkou s poznámkou "RESPEKT" na e-shopu www.anela.cz souhlasí s těmito pravidly soutěže.

   7.5. Každý účastník soutěže svým komentářem v soutěžním postu na sociálních sítích Facebook a Instagram souhlasí s těmito pravidly soutěže.

  7.6. Soutěž se žádným způsobem netýká Facebooku ani Instagramu , Facebook ani Instagram ji neorganizuje, nesponzoruje a ani za ni nijak neodpovídá.


  V Dobřanech, dne 29. 4. 2024 

   

  K SOUTĚŽI na Facebooku TUDY, k soutěži na Instagramu TUDY.

  Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz